Förbättringsarbete TIG015 – Java-delen – 2017

Här kommer en kort redovisning av vad för åtgärder vi vidtagit för att förbättra kursmaterialet som vi kallar Programming with Java, vilket används som kurslitteratur och -material i bland annat kursen TIG015, “Informationsteknologi och informationssystem” i den delkurs som handlar om programmering med Java.

Förbättring av kursplanen

Efter kursen tog vi tag i kursplanen tillsammans med kursansvarig (och med hjälp av vår klippa till utbildningshandläggare Axel!). Kursen har sedan många år haft en i praktiken tydlig uppdelning i två delar; en del som består av ett projekt där studenterna får “kunskaper om informationssystem i verksamheter och genomförande, planering och deltagande i projekt enligt projektmetodik” och en del som är en introduktionskurs i programmering där studenterna får “kunskaper om programmering och problemlösning samt utveckling av program i ett objektorienterat språk, t.ex. Java”. Citaten är från vår reviderade kursplan.

De två delarna har haft olika lärare (Henrik och Rikard har undervisat i programmeringsdelen sedan några år tillbaka), olika examinationsformer,  olika kurslitteratur samt olika upplägg. Studenterna har uppfattat att det är “två kurser i ett” medan den tidigare kursplanen inte riktigt förmedlat detta.

I den tidigare kursplanen beskrevs innehållet i kursen på följande vis:

“I kursen diskuteras olika former av informationsteknologi och dess användning. Kursen
ger kunskaper om systemtänkande, informationssystem och dess utveckling samt
projekt som arbetsform. Teori varvas med praktiska övningar i problemlösning inriktad
mot system- och programkonstruktion.”

För att göra kursen tydligare för studenterna (och lärare) så tog vi ett omtag och skrev om kursplanen i sin helhet så att innehåll och mål bättre stämmer överens med det innehåll som traditionellt funnits i kursen. Nu är det tydligt för alla att kursen består av två delkurser med olika inriktning. Den nya kursplanen gäller från och med 2018-09-03, höstterminen 2018,

Arbete med kursmaterialet

Vad gäller delkursen i Java-programmering, så har vi även tagit till oss återkoppling från studenterna (som givits i form av formativ kursvärdering, kursvärderingsenkät och i samtal med studenter och studenthandledare). Detta har lett till att vi tagit fram en del nytt undervisningsmaterial för kursen för att komplettera upplevda brister.

Om vårt kursmaterial

Vårt undervisningsmaterial består av en mängd föreläsningsbilder (PDF) vilka vi dels använder när vi föreläser, dels använder för att spela in föreläsningsvideor. Utöver detta använder vi en Wiki som kursupplägg med schema och sidor för de moment som ingår i Java-kursen. Sidorna med kursmaterial består av en “teorisida” med en kort beskrivning av ett moment och länkar till föreläsningsbilder, föreläsningsvideorna och länkar för fördjupning och vidareläsning. Till (nästan) varje moments sida hör också en sida med övningsuppgifter och frågor (med dolda lösningsförslag som kan expanderas och göras synliga i webbläsaren när studenten så önskar). Vi länkar också eventuell källkod med exempel och lösnignsförslag som kan behövas som komplement.

Föreläsningsvideorna verkar uppskattas av majoriteten studenter utifrån den återkoppling vi fått genom åren. Filmerna ligger publikt på Vimeo och har en hel del besökare utöver våra studenter, vilket naturligtvis är roligt. Studenterna uppmanas att se varje schemalagt föreläsning i förväg på Vimeo så att de kommer föreberedda och laddade med frågor till föreläsningen. Det förekommer också att studenter ser videorna om de får förhinder, vilket naturligtvis är bättre än att helt missa föreläsningen. Inför tentamen brukar vi också se en uppgång i trafiken på Vimeo, då studenterna ser om filmerna för att repetera och studera inför tentan. Detta bekräftas också av många studenter. Vi är dock noga att påpeka att det är övningsuppgifterna som ger störst resultat för att lära sig programmering som ju är ett väldigt praktiskt ämne.

Nytt material

Vi har tidigare skrivit här på bloggen om en del av det nya materialet som vi tagit fram efter samtal med studenterna. Inför kursstart nu i höst har vi ytterligare kompletterat detta med ytterligare material. Vi arbetar även för fullt med att förbättra inlämningsuppgiften så att den blir tydligare.

Här är en sammanställning av det nya materialet – föreläsnignsbilder och videoföreläsningar – inklusive det nya material vi tidigare skrivit om:

Det rör sig om 12 nya föreläsningar med föreläsningsvideor.

Läshänvisningar

En ytterligare åtgärd vi vidtagit på initiativ av studenterna är att ta fram ett särskilt dokument med Läshänvisningar som innehåller en färdplan för kursen med “checkpoints” som visar vilka delar av kursmaterialet som skall vara avklarat ett visst datum. Med detta dokument som komplement till Wikin och schemat, tror vi att studenterna lättare kan se att de följer med och vad som förväntas vara gjort och när (vilka datum). Vår förhoppning är att detta underlättar för studenterna att hålla koll på att de arbetar i rätt takt. Se screenshot nedan.

Screenshot_Läshänvisning

Skärmdump från läshänvisningen

Extra halvtidsövning

En ytterligare åtgärd, även den på initiativ av några studenter, har varit att ta fram en ny, frivillig, övning. Önskemålet löd ungefär så här: “Det skulle vara bra med en lite större uppgift när vi är klara med avsnitten om objekt och klasser, där vi ges i uppgift att skriva en hel klass från början, så man kan se om man förstått helheten.”

Detta var så självklart att vi genast satte igång. Vi saknade faktiskt en lite större uppgift eller övning, lagom att presenteras mitten av kursen, som tydligt fokuserade på att skriva en, lite större, klass från början och sedan ett program som använder klassen. Pinsamt! Så stort tack till studenterna (ni vet vilka ni är) som påpekade detta uppenbara.

Från och med i år finns en frivillig uppgift efter avsnitten om klasser där studenterna ombes (och får instruktioner längs vägen) att skriva en lite större klass och så ett program som testar att objekt från klassen beter sig korrekt.

Detta kommer att utvärderas och förmodligen utvecklas. Kanske blir det en obligatorisk uppgift på sikt.

Slutord

Slutligen har vi tagit fram en läshänvisning för självstudier för dem som behöver eller vill lära sig mer om kommandotolken Bash som vi använder i våra exempel och i undervisningen i stort, när vi programmerar.

Vi vill avsluta med att tacka tidigare års studenter för att de tagit sig tid att medverka i formativ kursutvärdering, svarat på kursvärderingsenkäten och kommit med synpunkter under och efter kursen på andra vis. Tack! Det är ni som driver kursutvecklingen framåt!

Advertisements
Posted in pedagogik, TIG015 | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Vad vi jobbar med när vi “är lediga”

Hmm, vi hade en diskussion med två studenter i går om varför vi inte kunde lägga så mycket tid i en kurs (obs, inte en av våra kurser) som de önskade. Studenterna skojade och sa “ni är ju ändå lediga”. Underbar och relevant fråga.

Vi båda var schemalagda 3 timmar per vecka (vardera) i kursen. Dock har vi lagt ca 20 timmar var per vecka i kursen. Det sista har gått ut lite över den produktion av material vi har att ta fram inför våra kurser i höst. Vi sade till studenterna att vi halkar efter hela tiden och behöver fokusera på “våra” kurser.

Efter diskussionen med studenterna tänkte Rikard och jag att vi för skoj skull summerar vad för publikt material vi gjort sedan 2016-08-01. Detta vid sidan om vårt egentliga jobb (att hålla kurser):

DVD-filmer: 48 st

Läroböcker: 5.5 böcker

Böcker med källkod: 3 böcker

Hur kom vi fram till detta? Jo, följande är gjort sedan 2016-08-01:

Böcker (text på en wiki): 3890 A4-sidor

Presentationer: 251 stycken, med sammanlagt 3894 sidor

Videofilmer: 620 stycken, sammanlagt 79.5 timmar

Källkod: 101504 rader publik källkod

Pod-avsnitt: 25 stycken

Bloggposter: 41 stycken svenska, 4 stycken på engelska

Vi har ovan inte räknat med material som rättnings-script, lösningsförslag (till handledare) o s v.

För att göra detta mer visuellt har vi överfört detta till böcker (en genomsnittlig programmeringsbok med fokus på Java från Studentlitteratur har ca 700 sidor) och DVD-filmer (långfilm på 1 timme och 40 minuter). Det är detta vi presenterade i början.

Som kuriosa ger detta ett snitt per arbetsdag(464 arbetsdagar) på:

Böcker (text på en wiki): 8.4 A4-sidor

Presentationer: 0.5 stycken, med  8.4 sidor

Videofilmer: 1.3 stycken,  10.3 minuter

Källkod: 218.8 rader publik källkod

….detta gör vi alltså dagligen utöver att hålla kurser 🙂

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ego-tripp, kommentar från tidigare student

Henrik fick via ett socialt nätverk ett meddelande från en tidigare student.

“Vill bara out of the blue rikta ett tack till din och Rickards undervisning som gjorde programmering kul och greppbart! Har snart jobbat två år som systemutvecklare och det är fan det bästa jobbet jag kan tänka mig, så sjukt gött att sitta och koda varje dag. Så hade det nog inte blivit om inte ni gjorde ämnet spännande! Tack!”

Det är sådant som gör detta jobb kul. Inte att få meddelande som detta, även om det så klart är kul, utan att ha påverkat en persons liv till det bättre.

Detta trots alla klagomål vi haft på studenten gällande musik. Studenten gillade och kanske fortfarande gillar Toto. Kom igen, Toto!

… och bara så ni vet, Rickard stavar sitt namn Rikard.

Posted in feedback, Uncategorized | Leave a comment

Intervju med Niclas Nachtweij

Vi har idag intervjuat Niclas Nachtweij, en tidigare student, som jobbar på Hypergene AB. Fokuset hamnade i dag lite mer på vårt program (Systemvetenskapliga programmet) på Göteborgs Universitet än vanligt.

Intressant för oss som jobbar på programmet var att höra att Niclas tycker:

  • det vore bra med fler tekniska kurser
  • det är om man får lära sig flera programmeringsspråk
  • det är viktigt att kunna ett språk ordentligt
  • inte använder någon särskild utvecklingsmetod på jobbet
  • viktigaste egenskapen hos en lärare är engagemang och förmågan att göra ämnet roligt

Intervjun finns här: https://juneday.podbean.com/e/intervju-med-niclas-nachtweij/

Name: Niklas Nachtweij

Age: 31

Education: Systemvetenskap, Göteborgs universitet

Funniest moment in your carrier: Livedemo för en kommunledning som efter så mycket teknikstrul blev en parodi. Det är roligt på samma ont-i-magen-sätt som The Office, åtminstone såhär i efterhand.

Main programming language: TSQL, Python

Favorite editor: Sublime

Favorite datatype: Integer

Favorite annoyance: Kod som inte är indenterad.

Wish I knew how to…:Hur man manipulerar tiden så att jag fick loss mer tid på dygnet och hann läsa alla intressanta böcker som jag stackat upp med. Närmast, ”Enlightenment now” av Stephen Pinker.

OO, functional, imperative… or?: Det beror på syftet, måste jag välja så är det OO.

Posted in pod | Leave a comment

Nytt material om signaler

Vi har äntligen ™ skrivit lite om signaler. Detta kommer att tas upp i TIG167 i höst men om vi får göra om kurserna här på programmer kommer det komma in i andra kurser tidigare i programmet

 

Posted in TIG167 | Tagged | Leave a comment

Nytt material om “libraries” i C

Vi har skrivit material (text, övningar, video, pdf) till vår C-bok:

 

 

 

Posted in TIG167 | Tagged , | Leave a comment

Nytt material om Java

Under maj månad har vi tagit tag i vår backlog och skapat föreläsningar och föreläsningsfilmer till vår bok Programming with Java som används bland annat i kursen TIG015 på GU. Bland annat har vi kompletterat följande kapitel med filmer:

Arbetet fortlöper, varför denna post kommer att uppdateras i takt med att mer material tas fram. För den som vill ha en överblick över materialet i boken, ta en titt här:

Enjoy!

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 1 Comment