Monthly Archives: April 2015

Didaktiska principer

Vi som skriver på bloggen har som ett del av ett projekt tagit fram material till en introduktionskurs i programmering. Kursen är tänkt att kunna hållas antingen som en introduktionskurs på universitetsnivå eller som en gymnasiekurs i högskoleförberedande syfte. Kursen … Continue reading

Posted in pedagogik, Principerna | Leave a comment