Monthly Archives: May 2015

Arbeta bakifrån från lärmålet

En grundläggande fråga när man tar fram en ny kurs i programmering är naturligtvis, vad ska vara med? Med andra ord, vilka begrepp och koncept måste vara med och hur långt eller hur djupt hinner man nå i en introduktionskurs. … Continue reading

Posted in pedagogik, Principerna | 1 Comment