Monthly Archives: May 2016

Undvik för svåra övningar

Det är vad vi anser viktigt att stärka studenternas självkänsla och tro på sin kapacitet att praktisera de kunskaper som lärts ut. Därför är det problematiskt att skapa situationer där studenterna kör fast och inte känner att de ens vet … Continue reading

Posted in pedagogik, Principerna | Tagged , , | Leave a comment

Ge vägledande övningar

Ett sätt att stärka studenternas självförtroende är att ge dem övningar och uppgifter som är relativt avancerade men samtidigt ge dem så mycket hjälp på traven att de med mycket liten extern hjälp kan lösa dem. Det handlar om att … Continue reading

Posted in pedagogik, Principerna | Tagged , | Leave a comment

Hitta och dokumentera balans mellan att dölja eller förklara

Om man använder principerna §§ 3 (Undvik uppskjuten definition), 5 (Använd stegvis introduktion transparent och öppet) och 6 (Hänvisa tillbaka till tidigare stegvisa introduktioner) för att stegvis föra in nya nivåer av komplexitet så gäller det att försöka finna en … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hänvisa tillbaka till tidigare stegvisa introduktioner

Som nämns i §5 (Använd stegvis introduktion transparent och öppet), så är öppet redovisade stegvisa introduktioner av ett gradvis mer komplext och avancerat fenomen nyttigt för såväl studenter som läraren i det att det underlättar att tänka igenom såväl ordning … Continue reading

Posted in pedagogik, Principerna | Tagged , , , | Leave a comment

Använd stegvis introduktion transparent och öppet

Många koncept inom IT och programmering har en stigande skala av komplexitet. Det faller sig ofta naturligt att introducera ett koncept först i sin allra simplaste form. Här är det viktigt att signalera till studenterna att detta är just den … Continue reading

Posted in pedagogik, Principerna | Tagged , , , | Leave a comment

Undersök om verktyg finns för att dölja komplexitet

Som nämns i tidigare principer så är det enligt vår mening problematiskt med uppskjuten definition av begrepp. Vi tog Java och HelloWorld som ett exempel som inbjuder till uppskjuten definition: public class HelloWorld{ public static void main(String[] args){ System.out.println(“Hello world!”); … Continue reading

Posted in pedagogik, Principerna | Tagged , , , | Leave a comment

Undvik uppskjuten definition (så långt det är möjligt)

I situationer där ett koncept har många byggstenar är det lockande att fokusera på helheten och förespråka att vissa delar får sin förklaring längre fram så att studenterna får nöja sig med att kopiera vissa delar som de är utan … Continue reading

Posted in pedagogik, Principerna | Tagged | 1 Comment

Undvik cirkeldefinitioner

Detta kan naturligtvis låta som en självklarhet men faktum är att vi funnit många exempel på cirkeldefinitioner i såväl kurslitteratur som föreläsningbilder (egna och andras!). En utmaning här är att inom programmering florerar en stor mängd programmeringstekniska termer och begrepp, … Continue reading

Posted in pedagogik, Principerna | Tagged | 1 Comment