Nytt material om Java

Under maj månad har vi tagit tag i vår backlog och skapat föreläsningar och föreläsningsfilmer till vår bok Programming with Java som används bland annat i kursen TIG015 på GU. Bland annat har vi kompletterat följande kapitel med filmer:

Arbetet fortlöper, varför denna post kommer att uppdateras i takt med att mer material tas fram. För den som vill ha en överblick över materialet i boken, ta en titt här:

Enjoy!

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Nytt material om Java

  1. Pingback: Förbättringsarbete TIG015 – Java-delen – 2017 | Pedagogik för programmering

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s