Vad vi jobbar med när vi “är lediga”

Hmm, vi hade en diskussion med två studenter i går om varför vi inte kunde lägga så mycket tid i en kurs (obs, inte en av våra kurser) som de önskade. Studenterna skojade och sa “ni är ju ändå lediga”. Underbar och relevant fråga.

Vi båda var schemalagda 3 timmar per vecka (vardera) i kursen. Dock har vi lagt ca 20 timmar var per vecka i kursen. Det sista har gått ut lite över den produktion av material vi har att ta fram inför våra kurser i höst. Vi sade till studenterna att vi halkar efter hela tiden och behöver fokusera på “våra” kurser.

Efter diskussionen med studenterna tänkte Rikard och jag att vi för skoj skull summerar vad för publikt material vi gjort sedan 2016-08-01. Detta vid sidan om vårt egentliga jobb (att hålla kurser):

DVD-filmer: 48 st

Läroböcker: 5.5 böcker

Böcker med källkod: 3 böcker

Hur kom vi fram till detta? Jo, följande är gjort sedan 2016-08-01:

Böcker (text på en wiki): 3890 A4-sidor

Presentationer: 251 stycken, med sammanlagt 3894 sidor

Videofilmer: 620 stycken, sammanlagt 79.5 timmar

Källkod: 101504 rader publik källkod

Pod-avsnitt: 25 stycken

Bloggposter: 41 stycken svenska, 4 stycken på engelska

Vi har ovan inte räknat med material som rättnings-script, lösningsförslag (till handledare) o s v.

För att göra detta mer visuellt har vi överfört detta till böcker (en genomsnittlig programmeringsbok med fokus på Java från Studentlitteratur har ca 700 sidor) och DVD-filmer (långfilm på 1 timme och 40 minuter). Det är detta vi presenterade i början.

Som kuriosa ger detta ett snitt per arbetsdag(464 arbetsdagar) på:

Böcker (text på en wiki): 8.4 A4-sidor

Presentationer: 0.5 stycken, med  8.4 sidor

Videofilmer: 1.3 stycken,  10.3 minuter

Källkod: 218.8 rader publik källkod

….detta gör vi alltså dagligen utöver att hålla kurser 🙂

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s