Monthly Archives: December 2018

Det här med kurslitteratur

Då vår avdelning saknar såväl ordinarie programansvarig, som vice-prefekt för grundutbildningen, så vänder sig ofta studenter till oss med frågor och synpunkter angående programmet, kurser och utbildningen i stort. Detsamma upplever säkert våra lärarkolleger. Vi brukar då försöka svara så … Continue reading

Posted in pedagogik, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Presentation of the suggestion for more optional courses

Hi! Here are two versions of the presentation we gave to the program committee for the Systemvetenskapsprogrammet (systems science bachelor program), where we presented our ideas for more possibility for the enrolled students to pick optional courses within the program … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kursanalys TIG015 HT2018

Här kommer kursanalysen från programmeringsdelen av TIG015. Länk: Kursanalys_TIG015_Programmeringsdelen_HT2018. Här är changelog (förändringar som gjorts under kursens gång): ChangeLog_-_TIG015_H18 Här är kursutvärderingen: Kursvärdering_TIG015-prog_-_2018 /R+H

Posted in pedagogik, TIG015, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment