Kursutveckling och kursplaner

Under förra året tog vi fram ett förslag för ökad valbarhet för studenterna i det systemvetenskapliga programmet. Förslaget är publicerat här på bloggen och delvis presenterat för ett antal kolleger.

Som en del av underlaget till förslaget så analyserade vi bland annat kurserna som idag ges i programmet ur olika perspektiv. För att få en bild av hur programmet förändrats genom tiderna, så tittade vi bland annat på revideringsdatum för kursplanerna.

Straxt före jul så satt vi och diskuterade utbildningen, kurser, undervisning och lärande med några studenter ur år ett i programmet. En fråga som kom upp var hur arbetet med kursutveckling går till; varför, hur och när kurser förändras. Som vanligt så är svaret ett undflyende “det beror på” samt “det är olika”. Men i princip så är kursansvarig ansvarig att analysera resultat av genomförd kursvärdering och eventuellt justera kursupplägg och föreslå ändringar i kursplan. Kursplanerna ändras i olika omfattning och vi utgår från att det finns skäl för skillnader.

Vi tittade närmare på kursplanerna (det är givet antalet kurser som erbjuds inom programmet inget omfattande arbete att ta fram dessa data, kursplanerna finns tillgängliga online för den som vill undersöka själv) utifrån när de reviderats.

Nedan redovisar vi åldern på en kursplan (vi tog fram åldern genom att räkna ut hur lång tid som förflutit från senaste revisionsdatum till det datum vi gjorde undersökningen i slutet av 2018). Vi redovisar även datum för fastställande av kursplanerna.

I snitt är kursplanerna cirka tre år gamla (tre år har förflutit sedan de förändrades senast).

Ett antal kursplaner reviderades förra året

 • TIG015 Informationsteknologi och informationssystem,
 • TIG058 Programmeringsteknik och databaser,
 • TIG164 Interaktionsdesign
 • TIG165 Informatik som vetenskap och
 • TIG167 Fördjupning i programmering.

De tre äldsta kursplanerevisionerna var

 • TIG016 Verksamheter och information (2011, 7 år sedan revision),
 • TIG064 IT – Ledning, Styrning & Strategi (2012, 6 år sedan revision) och
 • TIG059 Systemutvecklingsprojekt (2013, 5 år sedan revision).

Ett annat sätt att titta på utvecklingen av kursplaner är att se när kursen togs fram. Tyvärr har vi inte kunnat få fram hur många gånger en kursplan reviderats från de öppna källorna. Om vi hinner ska vi begära ut alla versioner av kursplanerna för att få fram dessa data. Men vi kan i vart fall få fram data om när kursplanen först togs fram (vilket torde vara födelsen av kursen) och detta kan ge en fingervisning om hur länge kursen varit en del av programmet. Detta är alltså ett annat sätt att se på kursplaneålder och kursutveckling inom programmet.

Om vi tittar på kurserna ovan så är resultatet:

Kurs           Ursprungligt fastställanded.  Ålder
TIG015          2008-10-15           10 år
Informationsteknologi
och informationssystem

TIG016           2008-10-15          10 år
Verksamheter och
information
TIG058           2008-10-15          10 år
Programmeringsteknik
och databaser

TIG059           2007-10-24          11 år
Systemutvecklingsprojekt

TIG164           2014-03-12           5 år
Interaktionsdesign

TIG064           2012-03-12           7 år
IT - Ledning, Styrning
Strategi

TIG167           2015-06-11           4 år
Fördjupning i
programmering

TIG165
Informatik som vetenskap  2014-03-13           5 år

Sett ur detta perspektiv, så är av de ovan utvalda kurserna TIG167 (fördjupning i prog.) den yngsta kursplanen med sina fyra år sedan ursprungligt fastställande. Därefter kommer  TIG165 (Informatik som vetenskap) och TIG164 (Interaktionsdesign) med sina fem år vardera. TIG064 (IT – Ledning, Styrning Strategi) har varit med oss i 7 år. TIG015 (Informationsteknologi och informationssystem), TIG016 (Verksamheter och information) och TIG058 (Programmeringsteknik och databaser) har funnits i ett helt decennium med sina 10 år. Längst har vi haft med oss TIG059 (Systemutvecklingsprojekt) på 11 vårar.

Om vi tittar på samtliga kursplaner, så är följande kurser intressanta: TIG162, Affärssystem vars kursplan togs fram 2014-03-12 och har aldrig reviderats sedan dess, samt TIG163, Beslutstödssystem som togs fram 2014-03-12 och sedan dess inte heller har reviderats.

TIG166 Tillämpad IT management är en relativt ung kurs som skapades 2015-06-15 och reviderades så sent som 2017-09-07. Detta påminner om TIG167 Fördjupning i programmering som skapades 2015-06-11 och reviderades 2018-09-12.

Det verkar dock inte finnas en tydlig korrelation mellan ålder på en kursplan och hur länge sedan en kurs reviderades. Av de fem äldsta kursplanerna (sett från ursprungligt fastställandedatum) så är det bara två som har mer än fem år sedan senaste revision:

 • TIG016, fastställd 2008-10-15, senast reviderad 2011-02-09
 • TIG059, fastställd2007-10-24, senast reviderad 2013-04-22

Av de fem yngsta kursplanerna så är det bara en som har relativ lång tid sedan senaste revision:

 • TIG162, fastställd 2014-03-12, aldrig reviderad.

De fyra yngsta kursplanerna är:

 • TIG166, fastställd 2015-06-15, senast reviderad 2017-09-07
 • TIG167, fastställd 2015-06-11, senast reviderad 2018-09-12
 • TIG165, fastställd 2014-03-13, senast reviderad 2018-11-23
 • TIG164, fastställd 2014-03-12, senast reviderad 2018-11-23

Mer efterforskning behövs för den som vill grotta ned sig djupare i detta. Till exempel vore det intressant att jämföra med kursplanerna på andra, liknande program samt andra program inom GU. Det vore också intressant, som sagt, att begära ut samtliga revisioner av samtliga kursplaner för att dels undersöka hur ofta de reviderats och med vilket intervall, dels för att undersöka vad som ändrats mellan revisionerna. Just nu är vi dock mitt uppe i kursavslut för TIG167 och kommer därefter direkt dra igång TIG058. Vi får se om vi har tid och energi att undersöka detta vidare. Kanske någon kollega finner detta intressant och kan ta vid kartläggningen, kanske som en del av den översyn av programmet som är utlovad?

Som vanligt lägger vi inga värderingar i detta. Vi presenterar fakta och data. Utan vidare efterforskning och jämförande studier av kursplaner i andra program är det svårt att veta huruvida programmets kursplaner sticker ut i det undersökta avseendet. Vår förhoppning är att vi besvarat studenternas frågor delvis samt att vår sammanställning kan komma till nytta eller leder till användbara insikter under översynen av programmet.

 

This entry was posted in kursutveckling, pedagogik, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s