About

Den här bloggen använder vi för att diskutera val och överväganden vid undervisning av programmering på gymnasie- och högskolenivå. Vi presenterar vår egen syn på pedagogik som kan användas för att lära ut programmering och vi diskuterar befintlig litteratur och befintliga kurser.

20170303_162614

Va, är det dessa idioter som bloggar och poddar?

Vi vill gärna få till en dialog och diskussion kring pedagogik kring IT och programmering och drar oss inte för att ifrågasätta konventioner och traditioner men försöker hålla en resonerande och konstruktiv ton.

Vi som skriver heter Henrik Sandklef och Rikard Fröberg.

Vi (just nu) skriver material till kurser i Java, bash, C, databaser och Android. Kolla, eller kanske använd, gärna materialet: wiki.juneday.se

Är du intresserad av att vi föreläser, håller kurser eller något annat inom programmeringspedagogik? Hör av dig till oss på info __aT __ juneday.se eller gå till Juneday efter existerande kurser och liknande.

Allt vi gör finns här:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s