Author Archives: TalaSvenska

Kursutveckling och kursplaner

Under förra året tog vi fram ett förslag för ökad valbarhet för studenterna i det systemvetenskapliga programmet. Förslaget är publicerat här på bloggen och delvis presenterat för ett antal kolleger. Som en del av underlaget till förslaget så analyserade vi … Continue reading

Posted in kursutveckling, pedagogik, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Det här med kurslitteratur

Då vår avdelning saknar såväl ordinarie programansvarig, som vice-prefekt för grundutbildningen, så vänder sig ofta studenter till oss med frågor och synpunkter angående programmet, kurser och utbildningen i stort. Detsamma upplever säkert våra lärarkolleger. Vi brukar då försöka svara så … Continue reading

Posted in pedagogik, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Presentation of the suggestion for more optional courses

Hi! Here are two versions of the presentation we gave to the program committee for the Systemvetenskapsprogrammet (systems science bachelor program), where we presented our ideas for more possibility for the enrolled students to pick optional courses within the program … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kursanalys TIG015 HT2018

Här kommer kursanalysen från programmeringsdelen av TIG015. Länk: Kursanalys_TIG015_Programmeringsdelen_HT2018. Här är changelog (förändringar som gjorts under kursens gång): ChangeLog_-_TIG015_H18 Här är kursutvärderingen: Kursvärdering_TIG015-prog_-_2018 /R+H

Posted in pedagogik, TIG015, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Förbättringsarbete TIG015 – Java-delen – 2017

Här kommer en kort redovisning av vad för åtgärder vi vidtagit för att förbättra kursmaterialet som vi kallar Programming with Java, vilket används som kurslitteratur och -material i bland annat kursen TIG015, “Informationsteknologi och informationssystem” i den delkurs som handlar … Continue reading

Posted in pedagogik, TIG015 | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Nytt material om Java

Under maj månad har vi tagit tag i vår backlog och skapat föreläsningar och föreläsningsfilmer till vår bok Programming with Java som används bland annat i kursen TIG015 på GU. Bland annat har vi kompletterat följande kapitel med filmer: Objects_-_Java_API_documentation – … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 1 Comment

Vi förstår inte heller OOA&D

Bakgrund Vi har fått frågor om analys och design utifrån en bok om en metod för OOA&D, utgiven på studentlitteratur. Då läraren hänvisat till boken och studenterna säger att de inte förstår boken och frågade oss, så läste vi boken … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Arbete med kursplaner som kurs- och programutveckling

Bakgrund Under avdelningens vårkonferens togs ett antal beslut för att förbättra utbildningen i det lilla perspektivet (per kurs) och i det större perspektivet (programnivå). Ett antal aktiviteter i denna riktning beslutades. Vi listar ett urval av aktiviteterna nedan. Programråd SVP … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

En bild säger mer än tusen ord

Ny podcast En bild säger mer än tusen ord. Detta är första delen i en, vad vi hoppas på, serie om ordspråk vi finner i bästa fall konstiga och i de flesta fall rent ut sagt dumma. Vi börjar med en … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Undvik för svåra övningar

Det är vad vi anser viktigt att stärka studenternas självkänsla och tro på sin kapacitet att praktisera de kunskaper som lärts ut. Därför är det problematiskt att skapa situationer där studenterna kör fast och inte känner att de ens vet … Continue reading

Posted in pedagogik, Principerna | Tagged , , | Leave a comment