Category Archives: pedagogik

Kursutveckling och kursplaner

Under förra året tog vi fram ett förslag för ökad valbarhet för studenterna i det systemvetenskapliga programmet. Förslaget är publicerat här på bloggen och delvis presenterat för ett antal kolleger. Som en del av underlaget till förslaget så analyserade vi … Continue reading

Posted in kursutveckling, pedagogik, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Det här med kurslitteratur

Då vår avdelning saknar såväl ordinarie programansvarig, som vice-prefekt för grundutbildningen, så vänder sig ofta studenter till oss med frågor och synpunkter angående programmet, kurser och utbildningen i stort. Detsamma upplever säkert våra lärarkolleger. Vi brukar då försöka svara så … Continue reading

Posted in pedagogik, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Kursanalys TIG015 HT2018

Här kommer kursanalysen från programmeringsdelen av TIG015. Länk: Kursanalys_TIG015_Programmeringsdelen_HT2018. Här är changelog (förändringar som gjorts under kursens gång): ChangeLog_-_TIG015_H18 Här är kursutvärderingen: Kursvärdering_TIG015-prog_-_2018 /R+H

Posted in pedagogik, TIG015, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Förbättringsarbete TIG015 – Java-delen – 2017

Här kommer en kort redovisning av vad för åtgärder vi vidtagit för att förbättra kursmaterialet som vi kallar Programming with Java, vilket används som kurslitteratur och -material i bland annat kursen TIG015, “Informationsteknologi och informationssystem” i den delkurs som handlar … Continue reading

Posted in pedagogik, TIG015 | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Ny podcast: Ge lagom många lagom löjliga rekommendationer

Så… nu har vi spelat in en ny podcast: Ge lagom många lagom löjliga rekommendationer Nu får vi %¤# sluta upp med dumheterna. Kolla på rubriken igen. Ge lagom många lagom löjliga rekommendationer Vad betyder det? Inte ett skit. Hmmm, detta … Continue reading

Posted in pedagogik, Principerna | Leave a comment

Undvik för svåra övningar

Det är vad vi anser viktigt att stärka studenternas självkänsla och tro på sin kapacitet att praktisera de kunskaper som lärts ut. Därför är det problematiskt att skapa situationer där studenterna kör fast och inte känner att de ens vet … Continue reading

Posted in pedagogik, Principerna | Tagged , , | Leave a comment

Ge vägledande övningar

Ett sätt att stärka studenternas självförtroende är att ge dem övningar och uppgifter som är relativt avancerade men samtidigt ge dem så mycket hjälp på traven att de med mycket liten extern hjälp kan lösa dem. Det handlar om att … Continue reading

Posted in pedagogik, Principerna | Tagged , | Leave a comment

Hänvisa tillbaka till tidigare stegvisa introduktioner

Som nämns i §5 (Använd stegvis introduktion transparent och öppet), så är öppet redovisade stegvisa introduktioner av ett gradvis mer komplext och avancerat fenomen nyttigt för såväl studenter som läraren i det att det underlättar att tänka igenom såväl ordning … Continue reading

Posted in pedagogik, Principerna | Tagged , , , | Leave a comment

Använd stegvis introduktion transparent och öppet

Många koncept inom IT och programmering har en stigande skala av komplexitet. Det faller sig ofta naturligt att introducera ett koncept först i sin allra simplaste form. Här är det viktigt att signalera till studenterna att detta är just den … Continue reading

Posted in pedagogik, Principerna | Tagged , , , | Leave a comment

Undersök om verktyg finns för att dölja komplexitet

Som nämns i tidigare principer så är det enligt vår mening problematiskt med uppskjuten definition av begrepp. Vi tog Java och HelloWorld som ett exempel som inbjuder till uppskjuten definition: public class HelloWorld{ public static void main(String[] args){ System.out.println(“Hello world!”); … Continue reading

Posted in pedagogik, Principerna | Tagged , , , | Leave a comment