Category Archives: Uncategorized

Vatten under broarna – Henrik lämnar GU

Oj vad mycket som hänt på sistone. Jag, Henrik, lämnar GU (tjänstledig) ett tag. Läs mer om detta här: Studenternas fel att jag lämnar Univ nu Jag kommer försöka förklara hur jag känner inför att jobba som lärare på ett … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kursutveckling och kursplaner

Under förra året tog vi fram ett förslag för ökad valbarhet för studenterna i det systemvetenskapliga programmet. Förslaget är publicerat här på bloggen och delvis presenterat för ett antal kolleger. Som en del av underlaget till förslaget så analyserade vi … Continue reading

Posted in kursutveckling, pedagogik, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Det här med kurslitteratur

Då vår avdelning saknar såväl ordinarie programansvarig, som vice-prefekt för grundutbildningen, så vänder sig ofta studenter till oss med frågor och synpunkter angående programmet, kurser och utbildningen i stort. Detsamma upplever säkert våra lärarkolleger. Vi brukar då försöka svara så … Continue reading

Posted in pedagogik, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Presentation of the suggestion for more optional courses

Hi! Here are two versions of the presentation we gave to the program committee for the Systemvetenskapsprogrammet (systems science bachelor program), where we presented our ideas for more possibility for the enrolled students to pick optional courses within the program … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kursanalys TIG015 HT2018

Här kommer kursanalysen från programmeringsdelen av TIG015. Länk: Kursanalys_TIG015_Programmeringsdelen_HT2018. Här är changelog (förändringar som gjorts under kursens gång): ChangeLog_-_TIG015_H18 Här är kursutvärderingen: Kursvärdering_TIG015-prog_-_2018 /R+H

Posted in pedagogik, TIG015, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Förslag om nya kurser för inriktning SysVP

Edit: Vi har formulerat om oss något i förslaget och posten nedan för att fokus ska bli tydligare, i förhoppning om att vi ska nå fram bättre med förslaget. Vi har tagit fram ett förslag om nya kurser på Systemvetanskapliga … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vad vi jobbar med när vi “är lediga”

Hmm, vi hade en diskussion med två studenter i går om varför vi inte kunde lägga så mycket tid i en kurs (obs, inte en av våra kurser) som de önskade. Studenterna skojade och sa “ni är ju ändå lediga”. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ego-tripp, kommentar från tidigare student

Henrik fick via ett socialt nätverk ett meddelande från en tidigare student. “Vill bara out of the blue rikta ett tack till din och Rickards undervisning som gjorde programmering kul och greppbart! Har snart jobbat två år som systemutvecklare och … Continue reading

Posted in feedback, Uncategorized | Leave a comment

Nytt material om Java

Under maj månad har vi tagit tag i vår backlog och skapat föreläsningar och föreläsningsfilmer till vår bok Programming with Java som används bland annat i kursen TIG015 på GU. Bland annat har vi kompletterat följande kapitel med filmer: Objects_-_Java_API_documentation – … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 1 Comment

Vi förstår inte heller OOA&D

Bakgrund Vi har fått frågor om analys och design utifrån en bok om en metod för OOA&D, utgiven på studentlitteratur. Då läraren hänvisat till boken och studenterna säger att de inte förstår boken och frågade oss, så läste vi boken … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment